Czym jest biotechnologia przemysłowa?

Dodał dr M.Wójcik · 03-09-22

Biotechnologia przemysłowa to dziedzina nauki zajmująca się wykorzystaniem żywych organizmów lub ich części do produkcji leków, żywności, materiałów i innych przedmiotów użytkowych. W ostatnich latach biotechnologia przemysłowa rozwinęła się w kierunku genetycznej modyfikacji organizmów, co pozwala na produkcję leków i żywności o wyższej jakości i wydajności.

W przyszłości biotechnologia przemysłowa może stać się jeszcze bardziej ważna dla ludzkości, ponieważ może pomóc w rozwiązywaniu wielu globalnych problemów, takich jak brak żywności, choroby i zanieczyszczenie środowiska.

Jakie korzyści może przynieść biotechnologia przemysłowa?

Biotechnologia przemysłowa może przynieść wiele korzyści, takich jak:

 • Zwiększona wydajność i efektywność produkcji
 • Zmniejszenie zużycia surowców i energii
 • Obniżenie kosztów produkcji
 • Produkcja bardziej ekologicznych i bezpieczniejszych produktów
 • Ochrona środowiska
biotechnologia przemysłowa

Jakie są jej potencjalne zagrożenia?

Potencjalne zagrożenia związane z biotechnologią przemysłową to:

 • Zagrożenie dla środowiska: Procesy biotechnologiczne mogą negatywnie wpływać na środowisko, ponieważ wykorzystują one substancje chemiczne i radioaktywne.
 • Zagrożenie dla zdrowia: Procesy biotechnologiczne mogą prowadzić do powstania nowych chorób lub mutacji istniejących już chorób.
 • Zagrożenie dla bezpieczeństwa: Biotechnologia przemysłowa może być wykorzystana do celów wojennych lub terrorystycznych.
 • Zagrożenie dla społeczeństwa: Procesy biotechnologiczne mogą prowadzić do powstania nowych rodzajów żywności lub leków, które nie będą dostępne dla wszystkich.
 • Zagrożenie dla gospodarki: Biotechnologia przemysłowa może być wykorzystana do oszustw gospodarczych lub do produkcji podrabianych leków lub żywności.

Zastosowania biotechnologii przemysłowej

Biotechnologia przemysłowa to dziedzina biotechnologii zajmująca się produkcją substancji i procesów przemysłowych z wykorzystaniem żywych organizmów. Wśród zastosowań biotechnologii przemysłowej możemy wymienić:

 • produkcję leków i innych substancji farmaceutycznych;
 • produkcja żywności i pasz;
 • produkcja biokatalizatorów;
 • oczyszczanie ścieków;
 • produkcja biopaliw.